Conte d’Haïti Ti fi kay bel me
La petite fille, la belle mère & l’oranger

Version Originale

En créole Haïtien

Se te yon tifi ki te rete kay bèlmè li. Bèlmè a tap fè tifi a pase ampil mizè. Li te maltrete-l, li bat li tout jounen, tout nuit. Yon jou, bèlmè a te mete twa zoranj sou yon tab. Tifi a te grangou, li te manje youn nan zoranj yo. Lè bèlmè a te vini, li wè manke yon zoranj. Li di tifi a : « Ki lès ki te manje youn nan zoranj yo ? ». Tifi a di li : « Se mwen menm wi bèlmè-m. Mwen te grangou, mwen manje youn nan zoranj yo.» Bèlmè a di li : « Ou pa-t ka dezantere manman-w ?» Tifi a tonbe kryé. Li kriye, li kriye, li kriye epi li pran gren zoranj lan. L’ale kote manman-l te antere-a. Li tonbe kriye sou kavo-a. Li kriye, li kriye, li kriye, li fouye yon ti twou, li mete gren zoranj lan. Li di : « Manman mwen bèlmè-m ap touyè’m pou yon ti zoranj». Epi tifi a koumanse chante : « Ti pye zoranj pouse, pouse ! Ti pye zoranj pouse, pouse ! Bèlmè pa manman-w tande ? Bèlmè pa papa-w tande ? Ti pye zoranj pouse, pouse ! » O, O, ti pye zoranj leve. Tifi a sezi. Li kontinye chante : « Ti...

Nos lecteurs ont lu ensuite

Il vous reste 89% de l'article à lire.
La suite est réservée à nos abonnés.
Vous avez déjà un compte ou un abonnement ? Se connecter
Souhaitez-vous lire cet article gratuitement ?
Créer un compte

Vous préferez lire Boukan en illimité ?
Je m'abonne
Logo payement
X
Le téléchargement des PDF des numéros n'est pas inclus dans votre abonnement
Envie de télécharger ce numéro au format digital ?

L'intégralité des articles et les PDF pour 29€ par an
Je m'abonne
Logo payement